Tải lên Nạp tiền 0

Tập 4, số 3 (9-2020) - Tạp chí Laser trong Khoa học Nha khoa

Thien

Số tài liệu đã đăng: 151

  • 64 trang

  • Loại file: pdf

  • 620

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (64 trang)

Mô tả tài liệu

Trong lĩnh vực ứng dụng laser nha khoa đang phát triển liên tục, tạp chí này cung cấp một diễn đàn để xuất bản các bản thảo về các khía cạnh thực nghiệm, tiền lâm sàng và lâm sàng của việc sử dụng laser nha khoa. Tạp chí này xuất bản các bài báo gốc, các bài phê bình, và các báo cáo ngắn, và các lá thư gửi cho người biên tập như một phần bổ sung cho các cuộc thảo luận. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đến một loạt các chuyên khoa, bao gồm Nha khoa phẫu thuật; Khoa học thần kinh; Sinh học định kỳ; Nội nha; Cấy ghép; Răng giả; Chỉnh nha; Nha khoa Thẩm mỹ; và Phẫu thuật miệng. Ngoài ra, tạp chí còn xuất bản các bài báo về ứng dụng laser mới trong nha khoa; tương tác cơ bản giữa la-de-mô; điều chế quang học; liệu pháp quang động; liệu pháp laser mức độ thấp; quang âm học; và rối loạn cơ và khớp thái dương hàm và quản lý cơn đau TMJ.

  • Bao gồm một loạt các chuyên ngành từ Nha khoa Phẫu thuật đến Chỉnh nha và Cấy ghép đến Nha khoa Thẩm mỹ
  • Trình bày các bài báo về các tương tác cơ bản giữa laser-mô; điều chế quang học; liệu pháp laser mức độ thấp; và rối loạn TMJ và quản lý cơn đau

Tập 4 số thứ 3 đề cập tới 8 vấn đề :