Tải lên Nạp tiền 0

1. Hướng dẫn nạp tiền, thanh toán (có 2 cách)

Cách 1: Chuyển khoản cho Admin số tiền cần nạp theo số tài khoản

         STK: 0031000364421

         Chủ tài khoản: Phung Thi Phuong Hoa - Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hải Phòng

   --> Liên hệ trực tiếp qua Phone/zalo số: 0912.263.111 để admin kích hoạt tiền và tiến hành mua tài liệu/khóa học tự động

Cách 2: Nạp tự động theo hướng dẫn các bước hiển thị trên website (nút Nạp tiền)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Hướng dẫn mua sách/tài liệu

Trường hợp 1: Đã nạp tiền trong ví website (đã có sẵn, đủ tiền) ---> Mua hoàn toàn tự động.
Trường hợp 2: Chưa nạp tiền (chưa có tiền trong ví website)

       Bước 1: Chọn sách cần mua, ấn mua Thanh toán qua Ví.

       Bước 2: Chuyển khoản cho Admin theo số tài khoản

(STK: 0031000364421 Chủ tài khoản: Phung Thi Phuong Hoa - Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Hải Phòng ) và liên hệ qua phone/zalo số 0912.263.111. 

       Bước 3: Chờ Admin xác nhận thanh toán, thì sách tự động có trong tài khoản thành viên của bạn

Trường hợp 3: Mua sách in qua ship COD. Trường hợp này vui lòng nhập thông tin địa chỉ và số điện thoại vào mục sau