Tải lên Nạp tiền 0
1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản
2. Hướng dẫn đăng nhập và giới thiệu tác vụ trong tài khoản đăng nhập
3. Hướng dẫn chia sẻ sách chia sẻ link nhận hoa hồng hoặc bán hàng
4. Hướng dẫn upload tài liệu để bán (cách tạo PDF đọc thử nhanh)
5. Hướng dẫn nạp tiền, thanh toán khóa học (Có 2 cách)

+ Cách 1: Chuyển khoản cho Admin số tiền cần nạp theo số tài khoản

         STK: 0031000364421

         Chủ tài khoản: Phùng Thị Phương Hoa - Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng

   --> Liên hệ trực tiếp qua Phone/zalo số: 0912.263.111 để admin kích hoạt tiền và tiến hành mua tài liệu/khóa học tự động

+ Cách 2: Nạp tự động theo hướng dẫn các bước hiển thị trên website (nút Nạp tiền)

6. Hướng dẫn mua sách/tài liệu

+ Trường hợp 1: Đã nạp tiền trong ví website (đã có sẵn, đủ tiền) ---> Mua hoàn toàn tự động.
+ Trường hợp 2: Chưa nạp tiền (chưa có tiền trong ví website)

       Bước 1: Chọn sách cần mua, ấn mua Thanh toán qua Ví.

       Bước 2: Chuyển khoản cho Admin theo số tài khoản

(STK: 0031000364421 Chủ tài khoản: Phùng Thị Phương Hoa - Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng) và liên hệ qua phone/zalo số 0912.263.111. 

       Bước 3: Chờ Admin xác nhận thanh toán, thì sách tự động có trong tài khoản thành viên của bạn

+ Trường hợp 3: Mua sách in qua ship COD. Trường hợp này vui lòng nhập thông tin địa chỉ và số điện thoại vào mục sau

7. Hướng dẫn mua khóa học và kích hoạt

Tiến hành mua và xác nhận thanh toán như mục 6 (sách/tài liệu)

Bước kích hoạt sau khi mua: 

      + Copy mã kích hoạt như hướng dẫn hình vẽ: 

      + Sang mục sách và tài liệu của tôi ---> Khóa học --> Pate vào ô kích hoạt (Như hướng dẫn hình vẽ)