Tải lên Nạp tiền 0

Tập 20, số 4, năm 2021 - Tạp chí Phẫu thuật Răng hàm mặt và Răng miệng

Yhoc.Pro

Số tài liệu đã đăng: 151

  • 170 trang

  • Loại file: pdf

  • 1066

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (170 trang)

Mô tả tài liệu

Tạp chí phẫu thuật răng hàm mặt và răng miệng với mục đích đưa ra ánh sáng các tài liệu lâm sàng và dữ liệu nghiên cứu phong phú có sẵn ở Ấn Độ. Đây là một tạp chí được bình duyệt hàng quý, cung cấp thông tin toàn diện về các kỹ thuật mới, những phát triển gần đây và những đóng góp đổi mới trong phẫu thuật răng hàm mặt.

  • Một tạp chí được bình duyệt với toàn cầu và được các chuyên gia trong lĩnh vực này biên tập
  • Tập trung vào toàn bộ các vấn đề liên quan đến lâm sàng và khoa học cơ bản, các công nghệ mới và đang phát triển, các công việc cải tiến và các xu hướng tương lai trong kỹ thuật răng hàm mặt
  • Xuất bản gốc các bài báo, bài viết đánh giá, bài xã luận, thư gửi biên tập, báo cáo trường hợp, chú thích kỹ thuật, bài đánh giá nhỏ và bình luận

Tập 20 số thứ 4 gồm 29 vấn đề: