Tải lên Nạp tiền 0

Chỉnh nha Hoàng Đức Thái - Tập 1

Bs Thu Hoài

Số tài liệu đã đăng: 1

  • 0 trang

  • Loại file: PDF

  • 1612

  • 0

  • 2

Mua tài liệu (0 trang)

Mô tả tài liệu

Sách chỉnh nha Dr.Thái “Thực hành chỉnh nha cố định – Kỹ thuật dây cung thẳng liên tục” gồm 10 tập

Bộ sách được biên soạn dựa trên bố cục bài giảng của Giáo sư Jean Flour và Giáo sư Nanda. Hỗ trợ các bác sĩ RHM trong việc học và thực hành chỉnh nha cố định – kỹ thuật dây cung thẳng liên tục. Bộ sách mang lại cho các bác sĩ đầy đủ các kỹ thuật được áp dụng trong từng trường hợp.