Tải lên Nạp tiền 0

Chụp X quang Nha khoa Nguyên tắc và Kỹ thuật

Dr. An Chi

Số tài liệu đã đăng: 6

  • 482 trang

  • Loại file: PDF

  • 311

  • 0

  • 1

Mua tài liệu (482 trang)

Mô tả tài liệu

Chụp X quang Nha khoa: Các Nguyên tắc và Kỹ thuật mang lại cho quý bác sĩ nền tảng toàn diện để sử dụng an toàn, hiệu quả bức xạ trong phòng nha hiện đại.

Sách có nội dung dễ hiểu kết hợp với các kỹ thuật từng bước giúp các bác sĩ áp dụng những gì đã học vào thực tế. Thêm vào đó, nội dung mới tập trung vào nhi khoa và công nghệ kỹ thuật số và ba chiều mới nhất!