Tải lên Nạp tiền 0

Ultrasonography of the Lower Extremity - Siêu âm vùng cực hạn dưới: Chấn thương liên quan đến thể thao

Nguyễn Văn Kiên

Số tài liệu đã đăng: 7

  • 96 trang

  • Loại file: PDF

  • 143

  • 1

  • 0

Mua tài liệu (96 trang)

Mô tả tài liệu

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết về hình ảnh siêu âm của các chấn thương liên quan đến thể thao của chi dưới. Các tài liệu hiện có chủ yếu tập trung vào các khía cạnh lâm sàng hoặc tất cả các phương thức hình ảnh và các khía cạnh lâm sàng của các bệnh lý liên quan đến thể thao, ít liên quan đến siêu âm. Thật vậy, những tiến bộ gần đây trong công nghệ siêu âm, bao gồm đầu dò độ phân giải cao, điện tử, băng thông rộng, đã giúp cải thiện việc đánh giá hệ thống cơ xương và siêu âm hiện được coi là một kỹ thuật hình ảnh tối ưu để đánh giá các chấn thương liên quan đến cơ xương khớp. Các ưu điểm của nó bao gồm khả năng thực hiện các xét nghiệm động cần thiết cho nhiều chẩn đoán, chẳng hạn như sự không ổn định trong đường dẫn của các gân bên ngoài.

Dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm của tác giả trong lĩnh vực thực hành lâm sàng, cuốn sách này nêu bật tiềm năng to lớn của việc đánh giá siêu âm đối với các chấn thương liên quan đến thể thao và hoàn toàn dành cho kỹ thuật này. Tương tự như hai chuyên khảo trước của cùng tác giả, cuốn sách có dạng tập bản đồ, với vô số hình ảnh và sơ đồ siêu âm chất lượng cao - một cấu trúc đã tỏ ra đặc biệt hiệu quả cho việc học, đặc biệt là đối với các bác sĩ trẻ.

 

Siêu âm chi dưới: chấn thương liên quan đến thể thao kết hợp mối quan tâm của các chuyên gia khác nhau, bao gồm bác sĩ X quang, bác sĩ sinh lý, bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ thấp khớp và kỹ thuật viên siêu âm.