Tải lên Nạp tiền 0

Atlas of Trauma - Atlas chấn thương: Kỹ thuật mổ, Biến chứng và Xử trí

Nguyễn Văn Kiên

Số tài liệu đã đăng: 7

  • 101 trang

  • Loại file: PDF

  • 189

  • 1

  • 0

Mua tài liệu (101 trang)

Mô tả tài liệu

Tập bản đồ này là công trình hợp tác của các bác sĩ phẫu thuật từ Mỹ Latinh và Bắc Mỹ và mô tả các kỹ thuật có thể hỗ trợ điều trị bệnh nhân chấn thương. Các bác sĩ phẫu thuật chấn thương cần thực hiện các thủ thuật một cách hiệu quả và nhanh chóng cho những bệnh nhân bị tai nạn. Các ca phẫu thuật và phơi nhiễm được kể lại bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, bao gồm những cạm bẫy và biến chứng, cũng như cách để tránh và điều trị chúng. Hình ảnh minh họa chi tiết thêm rõ ràng cho từng quy trình và giúp bác sĩ phẫu thuật cải thiện kỹ thuật của họ khi điều trị bệnh nhân chấn thương. Atlas of Trauma cung cấp hỗ trợ trực quan cho bác sĩ phẫu thuật chấn thương và đóng vai trò như một tài sản tuyệt vời cho việc đào tạo các chuyên gia này.