Tải lên Nạp tiền 0

Tập 43, số 1, tháng 2, 2020 - Tạp chí phẫu thuật thẩm mỹ Châu Âu

Thien

Số tài liệu đã đăng: 151

  • 108 trang

  • Loại file: pdf

  • 244

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (108 trang)

Mô tả tài liệu

Châu Âu từ lâu đã là một khu vực phát triển năng động về phẫu thuật thẩm mỹ, thích ứng với các nền văn hóa, truyền thống và triết lý y tế và phẫu thuật khác nhau. Gần đây, những thay đổi này thậm chí còn nổi bật và nhanh chóng hơn. Vi phẫu thuật, mở rộng mô, phẫu thuật sọ mặt và các kỹ thuật khác đã tạo ra những thay đổi vĩnh viễn trong chấn thương, điều trị bệnh ác tính và phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tạp chí Phẫu thuật Thẩm mỹ Châu Âu" tạo ra một tiêu điểm để thảo luận về những tiến bộ trong kỹ thuật lâm sàng và nghiên cứu, ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Các chủ đề bao gồm phẫu thuật tạo hình và tái tạo, phẫu thuật đầu và cổ, phẫu thuật thẩm mỹ và sọ mặt, vi phẫu, chấn thương và xử trí bỏng.

  • Theo dõi sự đổi mới của châu Âu và trên toàn thế giới trong phẫu thuật thẩm mỹ
  • Tạo đầu mối thảo luận về những tiến bộ trong kỹ thuật lâm sàng và nghiên cứu, ở Châu Âu và trên toàn thế giới
  • Bao gồm phẫu thuật tạo hình và tái tạo, phẫu thuật đầu và cổ, phẫu thuật thẩm mỹ và sọ mặt, vi phẫu, chấn thương và xử trí bỏng
  • 100% tác giả trả lời khảo sát cho biết họ chắc chắn sẽ xuất bản hoặc có thể xuất bản lại trên tạp chí

Tập 43 số thứ 1 bao gồm 19 vấn đề :