Tải lên Nạp tiền 0

Tập 44, số 6 , tháng 10 năm 2020 - Tạp chí Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Yhoc.Pro

Số tài liệu đã đăng: 151

  • 390 trang

  • Loại file: pdf

  • 489

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (390 trang)

Mô tả tài liệu

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cung cấp một diễn đàn cho các bài báo gốc nâng cao nghệ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Nhiều người mô tả sự khéo léo trong phẫu thuật; những người khác đối phó với các biến chứng trong các thủ tục phẫu thuật và các phương pháp để điều trị hoặc tránh chúng. Phạm vi bao gồm "suy nghĩ thứ hai" về các kỹ thuật đã được thiết lập, có thể bị loại bỏ, sửa đổi hoặc cải tiến. Cũng bao gồm lịch sử trường hợp; cải tiến về dụng cụ phẫu thuật, dược phẩm và thiết bị phòng mổ; và thảo luận về các vấn đề như vai trò của các yếu tố tâm lý xã hội trong mối quan hệ giữa bệnh nhân-bệnh nhân và bệnh nhân-công chúng.
Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được xếp hạng # 8 trong Chỉ số H-5 của Google Scholar về phẫu thuật tạo hình và tái tạo, với Chỉ số H-5 năm 2019 là 26.

Tập 4 ,số thứ 6 gồm 62 vấn đề lâm sàng và các vấn đề khác xung quanh phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ :

...v.v.....