Tải lên Nạp tiền 0

KỸ THUÂT MỞ KHÍ QUẢN

Nguyễn Đức Hương

Số tài liệu đã đăng: 2

  • 10 trang

  • Loại file: PDF

  • 311

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (10 trang)

Mô tả tài liệu

Mở khí quản là phẫu thuật đầu tay của bất kỳ phẫu thuật viên tai mũi họng - đầu cổ nào, đều cần phải nắm vững về kỹ thuật. Tài liệu chuyên khảo " Kỹ thuật mở khí quản" sẽ là tài liệu hữu ích cho các bác sĩ có quan tâm vì tính hữu ích, tiện lợi, cô đọng; được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu uy tín, kết hơp với hình ảnh thực tế lâm sàng từ chính tác giả - cũng là một phẫu thuật viên đầu cổ - tai mũi họng. 

Tài liệu thường xem thêm