Tải lên Nạp tiền 0

Lâm sàng tim mạch học

Thien

Số tài liệu đã đăng: 14

  • 1206 trang

  • Loại file: pdf

  • 171

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (1206 trang)

Mô tả tài liệu

Đây là một tài liệu rất hay, có chiều sâu, rất có giá trị. Được cập nhật mới nhất từ các hiệp hội tim mạch trên thế giới. Tham gia biên soạn của hơn 130 GS, PGS,TS, ThS, BSNT Viện Tim Mạch Việt Nam.
Dễ đọc , dễ tra cứu , dê áp dụng vào thực tế lâm sàng.