Tải lên Nạp tiền 0

Điều chỉnh tình trạng suy sụp mí mắt trên thông qua tăng cường chất béo Retro-Orbicularis (ROOF) bằng cách sử dụng ghép mỡ quanh mắt

Trần Anh Đức

Số tài liệu đã đăng: 8

  • 6 trang

  • Loại file: PDF

  • 1140

  • 15

  • 0

Mua tài liệu (6 trang)

Mô tả tài liệu

Điều chỉnh tình trạng suy sụp mí mắt trên thông qua tăng cường chất béo Retro-Orbicularis (ROOF) bằng cách sử dụng ghép mỡ quanh mắt