Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này thảo luận về các khía cạnh lâm sàng chính của các thực thể lây nhiễm và không lây nhiễm qua màng bồ đào, quá trình chẩn đoán và các lựa chọn điều trị / quản lý dựa trên tài liệu, nếu có, và kinh nghiệm lâm sàng. Cung cấp hướng dẫn tham khảo nhanh cho các nghiên cứu sinh về viêm màng bồ đào và võng mạc cũng như các bác sĩ nhãn khoa nói chung, cuốn sách toàn diện này bao gồm các chương về sinh thiết chẩn đoán và viêm màng bồ đào ở trẻ em, cũng như các bảng và số liệu tham khảo.

Là một phần của loạt bài “Thực tiễn hiện tại trong nhãn khoa”, cuốn sách này dành cho cư dân, nghiên cứu sinh đang đào tạo, bác sĩ nhãn khoa nói chung và các bác sĩ chuyên khoa.  

 

Đọc thêm


0 bình luận