Tải lên Nạp tiền 0

Văn bản này tạo ra một khuôn khổ cho việc tích hợp chăm sóc tiết niệu vào việc quản lý lâu dài những bệnh nhân có tình trạng thần kinh tiến triển. Nó bắt đầu với một đánh giá chung về giải phẫu thần kinh và sinh lý của bàng quang, sau đó là thảo luận về các kỹ thuật phổ biến để đánh giá chức năng bàng quang và đường trên, và các nguyên tắc chung về quản lý bàng quang ở bệnh nhân mắc bệnh bàng quang do thần kinh. Phần II thu hẹp phạm vi của mỗi chương để tập trung vào các rối loạn thần kinh cụ thể như Bệnh Parkinson, Bệnh Alzheimer, Sa sút trí tuệ và Bại não. Mỗi chương bắt đầu bằng một bản tóm tắt ngắn gọn về cơ sở thần kinh của từng bệnh, tiếp theo là các biểu hiện tiết niệu phổ biến nhất của nó, các khuyến nghị cụ thể về chăm sóc tiết niệu trong từng trạng thái bệnh, và cuối cùng là một lộ trình được khuyến nghị để chăm sóc lâu dài tổng hợp cho những bệnh nhân này dựa trên bằng chứng sẵn có và ý kiến ​​chuyên gia. Phần cuối của văn bản xem xét việc chăm sóc tổng quát cho bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn nặng, bao gồm các lựa chọn giảm nhẹ và kết thúc cuộc sống, tập trung vào các can thiệp tiết niệu.

 Chăm sóc tiết niệu cho bệnh nhân có tình trạng thần kinh tiến triển sẽ là nguồn lực vô giá cho các bác sĩ tiết niệu, bác sĩ thần kinh và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều trị bệnh nhân mắc bệnh thần kinh.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận