Tải lên Nạp tiền 0

Biểu hiện chung của nhiều bệnh tự miễn là viêm khớp. Mức độ viêm của khớp thường được sử dụng làm thước đo hoạt động của bệnh. Đánh giá hoạt động của bệnh có ý nghĩa chẩn đoán, điều trị và tiên lượng. Viêm khớp thường được sử dụng như một đại diện cho tình trạng viêm ở các mô khác và việc đánh giá tình trạng viêm này có ý nghĩa đối với sức khỏe của nhiều cơ quan trong cơ thể. Hiện nay, các thầy thuốc dùng phương pháp sờ nắn khớp để đánh giá tình trạng viêm khớp. Phương pháp này, mặc dù dễ tiếp cận và dễ áp ​​dụng, nhưng lại thiếu chính xác. Siêu âm cũng đã được sử dụng để đánh giá tình trạng viêm khớp trong hơn 20 năm, nhưng việc áp dụng công nghệ siêu âm đã tỏ ra khó khăn. Không có sự thống nhất về quan điểm khớp tối ưu, khớp nào nên khám ở bệnh nào, và tình trạng viêm nên được phân loại như thế nào. Nhiều giao thức quét và sơ đồ phân loại khác nhau đã được đề xuất, nhưng mỗi giao thức đều có điểm mạnh và điểm yếu.
 
Ultrasound Scoring of Joint Synovitis dựa trên công trình nghiên cứu của ba tác giả đã giải quyết những hạn chế của hệ thống chấm điểm viêm hiện đại và phát triển một hệ thống chấm điểm viêm dựa trên siêu âm có thể được áp dụng với tính nhất quán và khả năng tái tạo. Trong nghiên cứu của mình, các tác giả đã quét hàng nghìn khớp và dành hàng nghìn giờ để thảo luận về việc quét. Họ đã tạo ra một hệ thống tính điểm cho phép người sử dụng tập bản đồ phân loại tình trạng viêm khớp theo cách ít chủ quan và dễ tái tạo hơn so với các hệ thống hiện tại được sử dụng. Các mô tả khách quan cho phép người dùng định lượng các dấu hiệu siêu âm của viêm khớp với sự thiên vị có chủ đích để biết các đặc điểm lâm sàng phù hợp hơn của bệnh lý siêu âm. Đối với sinh viên siêu âm cơ xương khớp, cuốn sách cung cấp các mô tả chi tiết về sự xuất hiện siêu âm của mọi cấp độ viêm khớp. Đối với các nhà nghiên cứu, cuốn sách và hệ thống được trình bày trong cuốn sách thực sự hiện đại và sẽ mang lại độ chính xác tốt hơn trong nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng bệnh nhân bị viêm khớp. 

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận