Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về lịch sử, giải phẫu, dịch tễ học, chẩn đoán (HPI, PE, Hình ảnh), quản lý không dùng thuốc và quản lý thuốc của đau dây thần kinh sinh ba. Các khối dây thần kinh cho dây thần kinh sinh ba và các nhánh, cắt bỏ tần số vô tuyến, đốt cháy hóa chất, liệu pháp áp lạnh, tiêm botox, liệu pháp truyền điều hòa thần kinh, liệu pháp dao gamma nén bóng, phẫu thuật giải áp, cắt dây thần kinh ngoại biên và tác động tâm lý cũng được kiểm tra với một thuật toán cho các khuyến nghị quản lý có trong chương cuối cùng.   

 
Nerve sinh ba Đau - Một  hướng dẫn  để  lâm sàng  Quản lý toàn diện bao gồm làm thế nào để quản lý những bệnh nhân bị đau thường suy nhược này và sử dụng cho học viên và thực hành nội khoa, hospitalists, bác sĩ phẫu thuật và anaesthesiologists tìm cách tăng sự hiểu biết của họ về tình trạng phức tạp này. 

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận