Tải lên Nạp tiền 0

Trẻ hóa da mặt và định hình lại bằng Tiêm

Được giảng dạy bởi Jamil Asaria, MD
Một bộ khóa học đào tạo tuyệt vời cho bạn và nhân viên của bạn

null

Nội dung
Video case lâm sàng 1: Bệnh nhân nữ 38 tuổi
Video Case lâm sàng 2 và 3: Bệnh nhân nữ 27 tuổi và 48 tuổi
Video case lâm sàng 4 và 5: Bệnh nhân nữ 24 tuổi và 62 tuổi
Video case lâm sàng 6: Bệnh nhân nữ 35 tuổi
Video case lâm sàng 7: Bệnh nhân Nam 22 tuổi

Video Demo 1

 

 

Bạn cần mua khóa học để xem nội dung bài học

Thêm vào giỏ hàng

0 bình luận