Tải lên Nạp tiền 0

Đây là một cuốn sách giáo khoa tích hợp về hệ thần kinh, bao gồm giải phẫu, sinh lý và hóa sinh của hệ thống, tất cả được trình bày trong bối cảnh liên quan đến lâm sàng thích hợp cho hai năm đầu của khóa học sinh viên y khoa.

  • Một trong bảy tập trong bộ Hệ thống của cơ thể.
  • Văn bản ngắn gọn bao gồm giải phẫu, sinh lý và hóa sinh cốt lõi theo cách tích hợp theo yêu cầu của các khóa học y khoa dựa trên vấn đề và hệ thống.
  • Khoa học cơ bản được trình bày trong bối cảnh lâm sàng theo cách thích hợp cho phần đầu của khóa học y tế.
  • Có một trang web được liên kết cung cấp tài liệu tự đánh giá lý tưởng để chuẩn bị cho kỳ thi.

 

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận