Tải lên Nạp tiền 0

Tập 10, số 5 (10-2020) - Tạp chí da liễu và trị liệu

Thien

Số tài liệu đã đăng: 151

  • 282 trang

  • Loại file: pdf

  • 440

  • 0

  • 0

Mua tài liệu (282 trang)

Mô tả tài liệu

Tạp chí "Da liễu và trị liệu" dành riêng cho việc xuất bản các nghiên cứu chất lượng cao về lâm sàng (tất cả các giai đoạn), quan sát, thế giới thực và kết quả sức khỏe xung quanh việc khám phá, phát triển và sử dụng các liệu pháp da liễu.

Tập 10 số thứ 5 đề cập tới 22 vấn đề :