Tải lên Nạp tiền 0

Nắm vững nội dung từ sách giáo khoa của bạn với công cụ học tập hữu ích này! Tương ứng với các chương trong Radiology for the Dental Professional, 9th Edition , của Herbert H. Frommer, DDS, và Jeanine J. Stabulas, RDH, BS, MPH, hướng dẫn nghiên cứu này giúp bạn hiểu các khái niệm và áp dụng kiến ​​thức của mình vào môi trường lâm sàng. Sau khi đọc và xem lại từng chương trong sách giáo khoa, bạn có thể đánh giá mức độ hiểu của mình bằng nhiều hoạt động, bài tập và câu hỏi kiểm tra hấp dẫn.

 • Các mục tiêu giáo dục được đưa vào đầu mỗi chương, giúp bạn tập trung vào các khái niệm thiết yếu và cách chúng áp dụng trong môi trường lâm sàng.
 • Các hoạt động kiểm tra sự hiểu biết của bạn về tài liệu, và bao gồm:
  • Định nghĩa các thuật ngữ chính
  • Câu hỏi tiểu luận ngắn
  • câu hỏi phù hợp
  • Ghi nhãn và nhận dạng minh họa
  • câu hỏi điền vào chỗ trống
  • Câu hỏi trắc nghiệm
  • Câu hỏi đúng/sai
 • Hình minh họa (nhiều trong số đó chỉ có trong sách hướng dẫn nghiên cứu) yêu cầu bạn xác định các lỗi và điểm bất thường được tìm thấy trên phim chụp X quang.
 • Các trang đục lỗ có thể dễ dàng gỡ bỏ và đặt vào sổ tay có ghi chú bài giảng hoặc nộp cho người hướng dẫn.
 • 125 câu hỏi thực hành mới.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận