Tải lên Nạp tiền 0

Single Tooth to Full Mouth Reconstruction

Single Tooth to Full Mouth Reconstruction - Dr. Devang Patel

Part 1. Mindset

Part 2. Treatment Planning and Occlusion

Part 3. Facebow, Interocclusal Records and Mounting

Part 4. Anterior Reconstruction

Part 5. Posterior Reconstruction and Fee Setting

Video demo

Bạn cần mua khóa học để xem nội dung bài học

Thêm vào giỏ hàng

0 bình luận