Tải lên Nạp tiền 0

Siêu âm được xem là một phần quan trọng của chuyên ngành sản phụ khoa, nhằm mục đích nhận diện ra các thai kì nguy cơ cao hay khảo sát phụ khoa (tử cung và buồng trứng lúc không mang thai). Để làm siêu âm tốt, người siêu âm cần có kiến thức sâu về kĩ thuật và kĩ năng thực hành tốt để tạo ra các hình ảnh chuẩn cho chẩn đoán và cả hai vấn đề này đều chưa đạt ở nhiều nơi trên thế giới. Do vậy cuốn e book này nhằm mục đích giúp cải thiện hai vấn đề trên. Sách gồm 3 phần chính: Ba chương đầu tập trung vào các khía cạnh về kĩ thuật và thực hành của siêu âm với các vấn đề như nguyên lý vật lý học của siêu âm, hướng dẫn tiếp cận sử dụng máy siêu âm và các kĩ thuật khi thăm khám siêu âm. Phần hai từ chương thứ 4 đến chương 10 là các vấn đề về sản khoa và phần ba từ chương 11 đến 14 là các vấn đề về phụ khoa. Chương cuối hướng dẫn các yêu cầu cần có của một kết quả siêu âm, là phần then chốt của việc siêu âm.  Chương 10 và chương 14 giới thiệu sự chuẩn hoá các bước cần thiết khi thực hiện một siêu âm cơ bản của sản hay phụ khoa. Sách có đầy đủ bảng biểu, hình ảnh có chú thích và các kinh nghiệm được tích luỹ trong nhiều năm. 

Đọc thêm


0 bình luận