Tải lên Nạp tiền 0

Tập Một của Khoa Tai mũi họng, Phẫu thuật Đầu và Cổ 8e của Scott-Brown bao gồm Khoa học Cơ bản, Phẫu thuật Nội tiết và vùng Mũi.

Với hơn 100 chương và được bổ sung bằng hình ảnh minh họa rõ ràng, nội dung tập trung vào thực hành dựa trên bằng chứng. Phạm vi điều trị lâm sàng được tăng cường hơn nữa nhờ định dạng trang màu được thiết kế rõ ràng để đảm bảo dễ học và dễ dàng tiếp thu các tài liệu cập nhật nhất.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận