Tải lên Nạp tiền 0

Mặc dù sự thành thạo thực sự trong nha khoa phục hồi đòi hỏi phải học hỏi và cải thiện suốt đời, tài liệu hai tập này chắt lọc nhiều hiểu biết lâm sàng cần thiết cho sinh viên bác sĩ lâm sàng đang học nghề nha khoa phục hồi. Được hình dung như một cuốn sách giáo khoa lâm sàng toàn diện, cuốn sách này làm sáng tỏ các khái niệm cơ bản của nha khoa phục hồi và minh họa các quy trình từng bước để đảm bảo độ chính xác trong thẩm mỹ, cơ sinh học và chức năng. Các tác giả cung cấp một đánh giá cập nhật về các kỹ thuật phục hồi trực tiếp và gián tiếp và bao gồm các quy trình quan trọng nhất được sử dụng trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Như tên Routes cho thấy, có nhiều cách khác nhau để tiếp cận điều trị phục hồi,

Đọc thêm


0 bình luận