Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này cung cấp một phạm vi bao quát có hệ thống về chẩn đoán hình ảnh trong các bệnh truyền nhiễm và viêm trong hệ thống cơ xương. Phần đầu tiên dành cho việc xem xét chung các bệnh truyền nhiễm trong hệ thống cơ xương, cũng như phân loại bệnh lý, kỹ thuật hình ảnh, đặc điểm bệnh lý và hình ảnh học. Trong các phần tiếp theo, diễn giải hình ảnh của các bệnh viêm nhiễm điển hình ảnh hưởng đến xương, khớp và mô mềm được mô tả. Mỗi bệnh được minh họa rõ ràng bằng cách sử dụng các trường hợp kết hợp với CT, MRI và PET có độ phân giải cao. Cuốn sách cung cấp nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho các bác sĩ và bác sĩ X-quang làm việc trong lĩnh vực bệnh viêm nhiễm.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận