Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này bao gồm một loạt các trường hợp lâm sàng giải quyết và minh họa các vấn đề khó khăn trong siêu âm sản khoa. Cách tiếp cận này mang tính giáo dục mạnh mẽ và sẽ giúp các học viên về y học bà mẹ - thai nhi và sản khoa đánh giá cao những cạm bẫy tiềm ẩn và nhận ra những biểu hiện hiếm gặp. Mỗi trường hợp đặt ra một trang văn bản, sau đó là một trong các thuật toán điều trị, và sau đó trình bày các bản quét siêu âm mẫu. Các mục tiêu học tập được đưa ra cho từng trường hợp, cùng với một danh sách ngắn các tài liệu tham khảo và bài đọc cơ bản.

Đọc thêm


0 bình luận