Tải lên Nạp tiền 0

Phiên bản thứ ba của Cẩm nang Tiền lâm sàng về Phục hình được sửa đổi và cập nhật với nhiều bài tập tiền lâm sàng hơn cũng như các dụng cụ và vật liệu ở cùng định dạng minh họa từng bước về các bài tập trong phòng thí nghiệm khác nhau mà sinh viên phải học và thực hiện trong Năm thứ 2 Khóa học BDS để kiểm tra phục hình răng tiền lâm sàng. Đây là cuốn sách duy nhất thuộc thể loại này có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn học tập cũng như thực hành các bài tập trên mô hình của mình trên lớp.

Mới đối với phiên bản này

  • Nhiều công cụ và tài liệu được thêm vào
  • Các bài tập mới: (i) Đính cườm và đóng hộp lấy dấu răng mất răng hàm trên và hàm dưới, (ii) Tạo khuôn chính với nền từ dấu răng mất răng ban đầu (iii) Chuẩn bị mão sứ toàn sứ cho răng cối lớn thứ nhất hàm dưới

Tính năng bổ sung

  • Truy cập miễn phí toàn bộ sách điện tử
  • video thủ tục

Đọc thêm


0 bình luận