Tải lên Nạp tiền 0

Quy trình Thực hành trong Nha khoa Thẩm mỹ trình bày một bộ sưu tập toàn diện các video trình bày các kỹ thuật lâm sàng trong nha khoa thẩm mỹ và phục hình, và kèm theo một sổ tay tóm tắt những điểm chính của mỗi quy trình.

  • Trang web tương tác lưu trữ hơn chín giờ video
  • Kèm theo sổ tay minh họa tóm tắt các điểm chính
  • Chuyên gia giảng dạy về một loạt các quy trình thẩm mỹ và phục hồi
  • Đội ngũ cộng tác viên quốc tế có chuyên môn về lâm sàng và học thuật

Đọc thêm


0 bình luận