Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này trình bày tổng quan chi tiết về một loạt các điều kiện phẫu thuật thần kinh trẻ em. Nó cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ thuật có sẵn để kiểm tra các bất thường, xuất huyết và nhiều loại khối u. Các phương pháp phẫu thuật có liên quan được mô tả liên quan đến một vấn đề hoặc rối loạn lâm sàng, đảm bảo rằng người đọc có thể phát triển kiến ​​thức của họ một cách có hệ thống về cách thực hiện cả các thủ tục thông thường và ít khó hiểu hơn hiện được sử dụng để điều trị những tình trạng này. 

Đọc thêm


0 bình luận