Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này đề cập đến tất cả các khía cạnh hình ảnh đau liên quan đến cả hệ thống thần kinh trung ương và cơ thể (lồng ngực, bụng và xương chậu), do đó cập nhật các tài liệu quốc tế về chủ đề này.
Bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận lâm sàng-X quang và đưa ra chẩn đoán phân biệt toàn diện cho một số hội chứng đau đớn (nhiều hội chứng có thể giống nhau), công việc này nhằm hỗ trợ và nâng cao việc quản lý chẩn đoán của những bệnh nhân này, đề xuất thuật toán chẩn đoán phù hợp nhất.

Cuốn sách được chia thành các phần riêng biệt cho từng lĩnh vực vĩ ​​mô giải phẫu, và các chương bao gồm các chủ đề tương ứng từ cả khía cạnh lâm sàng và X quang. Hơn nữa, cuốn sách bao gồm tài liệu bổ sung điện tử phong phú. Như vậy, nó cung cấp một công cụ vô giá cho các bác sĩ X quang, bác sĩ thần kinh và bác sĩ lâm sàng làm việc trong lĩnh vực nội khoa, phẫu thuật và thần kinh học, đồng thời cũng có thể được sử dụng trong các chương trình nội trú cho những nhóm này.

 

 

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận