Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan trực quan về cách làm chủ các kỹ thuật siêu âm và nội soi sinh học siêu âm. Thông tin siêu âm cập nhật được đưa vào một cách ngắn gọn đơn giản, bao gồm các điểm giáo khoa, với nhiều bản quét được ghi lại bằng tài liệu và các dòng minh họa bên dưới để làm rõ hơn. Mỗi bệnh lý đi kèm với một số lần quét các phát hiện khác nhau để cung cấp thêm thông tin về các phát hiện riêng biệt.

Siêu âm nhãn khoa và nội soi sinh học siêu âm: Hướng dẫn lâm sàng  kiểm tra nhiều phức tạp lâm sàng với các giải pháp khả thi khi thực hiện và giải thích siêu âm đồng thời chia nhỏ thông tin để tiếp nhận dễ dàng hơn. Các ca lâm sàng là của một bệnh viện chuyên khoa mắt, nơi điều trị nhiều ca phức tạp, mang lại cái nhìn sâu sắc cho người đọc để hiểu cách điều trị cho nhiều trường hợp khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường hợp hàng ngày với lời giải thích sâu hơn trong khi sử dụng nhiều hình ảnh và nhãn.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận