Tải lên Nạp tiền 0

Các báo cáo điều tra bí mật toàn cầu và quốc gia cho thấy 60 đến 80% bệnh tật và tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh là do những sai sót có thể tránh được. Ấn bản thứ hai đầy đủ và minh họa này cung cấp một hướng dẫn thực tế để quản lý các trường hợp cấp cứu sản khoa, y tế, phẫu thuật, gây mê và trẻ sơ sinh ngoài các vấn đề về tổ chức và đào tạo. Cuốn sách được chia thành chín phần thuận tiện và được cập nhật xuyên suốt phù hợp với nghiên cứu và thực hành hiện đại. Một số chương mới bao gồm việc thiết lập các kỹ năng và tập huấn về các dịch vụ thai sản để giảm thiểu tác hại có thể tránh được, xử trí các trường hợp khẩn cấp sản khoa trong khi 'sinh tại nhà' và tại các đơn vị hộ sinh ít rủi ro, và giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh cho mẹ và thai nhi khi sinh ngã âm đạo không thành công. Mỗi chương bao gồm một thuật toán thực tế để tham khảo nhanh chóng, cơ sở khoa học cho các hành động được đề xuất, một bài tập thực hành dựa trên tình huống và các công cụ học tập hữu ích như 'Những viên ngọc trai chính' và 'Những cạm bẫy chính'. Một nguồn tài nguyên vô giá cho bác sĩ sản khoa, bác sĩ sơ sinh, nữ hộ sinh, sinh viên y khoa, bác sĩ gây mê và đội chu sinh rộng lớn hơn.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận