Tải lên Nạp tiền 0


Cuốn sách này được viết để đơn giản hóa các chủ đề phức tạp về bệnh gan và chuyển hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ em mà các bác sĩ lâm sàng gặp phải hàng ngày. Các bệnh gan ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khác rất nhiều so với bệnh gan ở người lớn. Hầu hết chúng là bệnh cấu trúc hoặc rối loạn chuyển hóa biến đổi gen ảnh hưởng đến gan. Tất cả đều giống nhau; tuy nhiên căn nguyên cơ bản có thể hoàn toàn khác. Cuốn sách này trình bày kỹ lưỡng các bệnh về gan và chuyển hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ em khác nhau thông qua phương pháp tiếp cận dựa trên trường hợp lâm sàng độc đáo thông qua kinh nghiệm lâm sàng rộng lớn của tác giả. Cuốn sách trình bày hơn 50 trường hợp đặc biệt và trình bày kịch bản học tập trong cuộc sống thực với nhiều ví dụ khác nhau giúp hiểu rõ hơn về căn bệnh này và cách phân tích nó. Cuốn sách sử dụng một ngôn ngữ đơn giản và trình bày sơ đồ đường thẳng và các thuật toán tạo điều kiện thuận lợi cho việc học. Cuốn sách này sẽ là một nguồn tài liệu có giá trị cho các bác sĩ nhi khoa nói chung, nội trú nhi khoa và bác sĩ tiêu hóa có liên quan đến gan trẻ em và các bệnh chuyển hóa liên quan đến gan. 

Đọc thêm


0 bình luận