Tải lên Nạp tiền 0

Trong cuốn sách này, các tác giả sẽ mô tả các kỹ thuật khác nhau về tiêm độc tố botulinum, tiêm chất làm đầy và nâng cơ bằng chỉ dựa trên những bằng chứng mới nhất về kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu. Ví dụ như kỹ thuật tiêm chất làm đầy dưới sự hướng dẫn của siêu âm doppler, kỹ thuật nâng cơ bằng chỉ xâm lấn tối thiểu sẹo ngắn và kỹ thuật nâng cổ. Đồng thời mô tả kiến ​​thức cơ bản cho các kỹ thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu như tính chất và tính lưu biến của chất làm đầy axit hyaluronic, thành phần và phân loại chỉ cũng như phân loại độc tố botulinum. 

Các kỹ thuật đơn giản và dễ dàng được mô tả cho người mới bắt đầu và cũng cho thấy từng bước tiêm ảnh. Cũng mô tả giải phẫu cơ bản cho độc tố botulinum, tiêm chất làm đầy và nâng chỉ. 

Nhiều hình ảnh minh họa chi tiết và hình ảnh lâm sàng sẽ được trình bày để giúp người đọc hiểu và thực hiện các thủ thuật dễ dàng hơn.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận