Tải lên Nạp tiền 0
MEAW, lần đầu tiên được thiết kế bởi Tiến sĩ Kim đã qua đời, ban đầu chỉ được sử dụng để điều trị các trường hợp cắn hở, nhưng giờ đây thường xuyên được áp dụng cho tất cả các trường hợp sai khớp cắn. Nói cách khác, MEAW đã từng được coi là một công cụ chỉ có thể được áp dụng cho những bệnh nhân bị cắn hở hoặc chỉ như một sợi dây hoàn thiện có thể được sử dụng ở giai đoạn điều trị kết thúc. Tuy nhiên, trong chỉnh hình răng hiện đại, nhiều bác sĩ chỉnh nha cũng như bác sĩ đa khoa hiện nay thường xuyên sử dụng MEAW hàng ngày để điều trị tất cả các trường hợp lệch lạc. Bất chấp sự phổ biến này, sách giáo khoa chính thức dạy kỹ thuật MEAW chưa từng được xuất bản ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các cuốn sách được xuất bản ở Nhật Bản chỉ bị giới hạn ở phương pháp điều trị không chiết xuất và chúng không phản ánh trung thực các khái niệm ban đầu của Tiến sĩ Kim. Như bạn có thể hiểu từ tên sách, cuốn sách này được phân biệt với những cuốn sách đã xuất bản cho đến nay về MEAW. Trong cuốn sách này, các trường hợp nhổ răng hàm và nhổ răng tiền hàm được giải thích từng bước theo triết lý và phương pháp điều trị chỉnh nha ban đầu do cố Tiến sĩ Kim sáng lập.
 
Nội Dung Sách
 
Phần 1: Chuẩn đoán chỉnh nha
       + Chương 1: Nguyên nhân thất bại trong điều trị chỉnh nha
       + Chương 2: Nguyên nhân sai khớp cắn
       + Chương 3: Phân tích kiểu xương
       + Chương 4: Phân tích kiểu hàm răng
       + Chương 5: Chẩn đoán chỉnh nha
 
Phần 2: Điều trị chỉnh nha
       + Chương 6: Hệ thống mắc cài và vị trí mắc cài
       + Chương 7: Leveling và Alignment
       + Chương 8: Đóng Khoảng
       + Chương 9: Hoàn thiện
       + Chương 10: Hàm duy trì
 
Phần 3: Các ca lâm sàng
       + Chương 11: Một ca nhổ răng cối nhỏ 1 Hàm trên và hàm dưới
       + Chương 12: Một ca nhổ răng tiền cối thứ nhất hàm trên và răng tiền cối thứ 2 hàm dưới
       + Chương 13: Một ca điều trị sai khớp cắn hạng II Không nhổ răng
       + Chương 14: Một ca điều trị sai khớp cắn hạng III không nhổ răng
       + Chương 15: Ca điều trị lệch đường giữa Không nhổ răng

Đọc thêm

Sách liên quan


8 bình luận