Tải lên Nạp tiền 0

Được cập nhật đầy đủ các thông tin mới nhất trong lĩnh vực này, cuốn sách toàn diện này cung cấp một hướng dẫn thực tế để chẩn đoán và quản lý các rối loạn thái dương hàm trong thực hành nha khoa. Được viết theo phong cách dễ tiếp cận, thân thiện với người dùng, nó cung cấp một cách tiếp cận đơn giản hóa các khái niệm cơ bản và các điểm quyết định quản lý đối với các tình trạng thái dương hàm thường được quan sát, tích hợp những tiến bộ và lời khuyên mới nhất xuyên suốt. Các hộp Tư vấn nhanh, Đầu mối và Mẹo kỹ thuật giúp truy cập nhanh vào thông tin liên quan và kết quả nghiên cứu được tóm tắt dưới dạng đồ thị để dễ hiểu. 

Manual of Temporomandibular Disorders, Fourth Edition examines an array of medical and dental conditions that affect the temporomandibular joint (TMJ), masticatory muscles, and contiguous structures. It presents evidence-based, clinically practical information to help dentists diagnose TMD accurately, rule out disorders that mimic TMD, and provide effective therapy for most patients. 

Special features include:

  • Frequently Asked Questions
  • Quick Consults, Technical Tips, and Focal Points
  • Information on disorders that mimic TMD and factors that warrant referral
  • Extensive color photographs and line drawings
  • A companion website providing helpful examples and patient handouts

Sổ tay hướng dẫn về  Rối loạn Thái dương hàm, Ấn bản thứ tư  là một hướng dẫn bắt buộc phải có dành cho nha sĩ nói chung, sinh viên nha khoa và người dân tham gia vào lĩnh vực thực hành này.

Đọc thêm


0 bình luận