Tải lên Nạp tiền 0

Có nhiều cuốn sách mô tả chi tiết việc đánh giá, chẩn đoán và quản lý OSA, nhưng đây là hướng dẫn thực hành đầu tiên mô tả toàn diện tình trạng này. Tỷ lệ ngáy và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đang gia tăng và hướng dẫn thiết thực này sẽ giúp ích không chỉ cho các bác sĩ chuyên khoa mà còn cho các bác sĩ nội trú và đồng nghiệp trong việc điều trị bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Thông tin cần thiết được tóm tắt dưới dạng biểu đồ và các bước phẫu thuật được tóm tắt dưới dạng sơ đồ minh họa giúp người học dễ dàng hiểu được. Ngoài ra, cuốn sách này sẽ giúp các bác sĩ có cái nhìn sâu sắc thực tế trong việc quản lý bệnh nhân. Cuốn sách này sẽ mô tả từng thực thể của chứng rối loạn nhịp thở khi ngủ, các giao thức dựa trên bằng chứng, các công cụ chẩn đoán cần thiết để xác định, các liệu pháp y tế sẽ giúp ích cho những bệnh nhân thích hợp, Các thiết bị có thể được sử dụng để quản lý nó. Cuốn sách này cũng sẽ mô tả cách chọn bệnh nhân để phẫu thuật và cách điều chỉnh phẫu thuật theo giải phẫu của bệnh nhân.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận