Tải lên Nạp tiền 0

Đây là một tài liệu rất hay, có chiều sâu, rất có giá trị. Được cập nhật mới nhất từ các hiệp hội tim mạch trên thế giới. Tham gia biên soạn của hơn 130 GS, PGS,TS, ThS, BSNT Viện Tim Mạch Việt Nam.
Dễ đọc , dễ tra cứu , dê áp dụng vào thực tế lâm sàng.

Đọc thêm


0 bình luận