Tải lên Nạp tiền 0

Đây là ấn bản thứ hai của một cuốn sách giáo khoa được đón nhận nồng nhiệt, phản ánh trình độ nghệ thuật trong Phẫu thuật Hypspadias. Nó cung cấp một tài liệu tham khảo toàn diện bao gồm Lịch sử, Phôi học, Giải phẫu học, Hình thái học, Sinh bệnh học, Dịch tễ học, Di truyền học, tất cả các kỹ thuật phẫu thuật, các biến chứng của chúng và theo dõi lâu dài về Hysppadias. Nó được minh họa rõ ràng với hơn 2000 hình minh họa màu, hình ảnh phẫu thuật, mẹo & thủ thuật phẫu thuật và các biến chứng. Phẫu thuật Hypspadias đã trở thành một chuyên khoa phụ thực sự; tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến ​​khác nhau và một số lượng lớn các hoạt động đã được mô tả. Trong cuốn sách độc đáo này, một nhóm các tác giả đẳng cấp thế giới (42 chuyên gia từ 19 quốc gia) trình bày một cái nhìn tổng quan toàn cầu và chuyên nghiệp về quản lý tình trạng này, làm nổi bật và khám phá triết lý hiện tại cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật khác nhau của sửa chữa hyposepadias. Các bác sĩ tiết niệu nhi khoa, bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và bác sĩ tiết niệu sẽ được hưởng lợi từ việc đọc Ấn bản thứ hai này. Cuốn sách này đại diện cho một hướng dẫn thực hành tuyệt vời không chỉ cho các bác sĩ phẫu thuật đang được đào tạo mà còn cho các bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp hơn tham gia vào việc quản lý tình trạng phổ biến nhưng rắc rối này. “Các bác sĩ phẫu thuật không nên phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc chứng lỗ tiểu thấp trừ khi họ đã đọc, đánh dấu, học hỏi và lĩnh hội mọi từ trong mỗi chương của cuốn sách này”. (xem lại ấn bản đầu tiên trên Tạp chí Phẫu thuật Thẩm mỹ Châu Âu, 2004 Cuốn sách này đại diện cho một hướng dẫn thực hành tuyệt vời không chỉ cho các bác sĩ phẫu thuật đang được đào tạo mà còn cho các bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp hơn tham gia vào việc quản lý tình trạng phổ biến nhưng rắc rối này. “Các bác sĩ phẫu thuật không nên phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc chứng lỗ tiểu thấp trừ khi họ đã đọc, đánh dấu, học hỏi và lĩnh hội mọi từ trong mỗi chương của cuốn sách này”. (xem lại ấn bản đầu tiên trên Tạp chí Phẫu thuật Thẩm mỹ Châu Âu, 2004 Cuốn sách này đại diện cho một hướng dẫn thực hành tuyệt vời không chỉ cho các bác sĩ phẫu thuật đang được đào tạo mà còn cho các bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp hơn tham gia vào việc quản lý tình trạng phổ biến nhưng rắc rối này. “Các bác sĩ phẫu thuật không nên phẫu thuật cho một bệnh nhân mắc chứng lỗ tiểu thấp trừ khi họ đã đọc, đánh dấu, học hỏi và lĩnh hội mọi từ trong mỗi chương của cuốn sách này”. (xem lại ấn bản đầu tiên trên Tạp chí Phẫu thuật Thẩm mỹ Châu Âu, 2004

 

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận