Tải lên Nạp tiền 0


Cuốn sách này mô tả Kỹ thuật MEAW và triết lý của Tiến sĩ Y.H. Kim mà nó định nghĩa khái quát cũng như kỹ thuật cơ bản của việc sử dụng MEAW trong điều trị sai khớp cắn.
Trong cuốn sách này, các quy trình điều trị được áp dụng với việc sử dụng MEAW trong các loại sai khớp cắn sẽ được thảo luận kĩ và có các hình ảnh minh họa dễ hiểu. Tuy nhiên, các quy trình và các phương pháp được thảo luận trong cuốn sách này không phải là phương pháp duy nhất. Các phương pháp điều trị có thể biến tấu khác với các phương pháp được thảo luận ở đây, phương pháp sử dụng cho mỗi bệnh nhân trong cuốn sách này được áp dụng dựa trên tình trạng riêng của từng bệnh nhân

Đọc thêm


0 bình luận