Tải lên Nạp tiền 0

Hướng dẫn phẫu thuật implant nha khoa - Quy trình từng bước ( free )

DVD trình bày và minh họa mỗi bước của các quy trình phẫu thuật cơ bản liên quan đến đặt implant ở các bệnh nhân đủ điều kiện. Vì mục tiêu này, mỗi quy trình đều được mô tả ngắn gọn nhưng rõ ràng; minh họa chi tiết bằng nhiều hình vẽ về kỹ thuật và dụng cụ được sử dụng, và củng cố thông qua các ảnh chụp lâm sàng, bao gồm cả phim Xquang và hình ảnh tại những lần tái khám sau phẫu thuật. Bên cạnh các nguyên tắc phẫu thuật cấy ghép implant cơ bản, những chỉ định dựa trên bằng chứng và quy trình tái sinh xương có hướng dẫn trong các khuyết hổng xương dạng cửa sổ tại vùng chóp và khuyết hổng xương dạng khe hở tại mào xương, cũng như nâng sàn xoang đồng thời bằng kỹ thuật mở cửa sổ mặt ngoài và kỹ thuật đột xương cũng được trình bày.

 

Nội dung :
1. Đặt Implant thông thường, khoảng mất răng đơn lẻ ở hàm dưới 
2. Đặt Implant thông thường, mất răng sau không còn răng giới hạn xa ở hàm dưới
3. Đặt Implant thông thường và ghép mô liên kết khoảng mất răng đơn lẻ ở hàm trên 
4. Đặt implant và tái sinh xương có hướng dẫn đồng thời , khuyết hổng xương dạng cửa sổ tại vùng chóp
5. Đặt implant và tái sinh xương - khuyết hổng xương dạng khe hở tại mào xương
6. Đặt implant và nâng sàn xoang đồng thời bằng kỹ thuật mở cửa sổ mặt ngoài
7. Đặt Implant và nâng sàn xoang đồng thời bằng kỹ thuật đột xương xuyên ổ răng 

 

 

DVD quay lại trực tiếp các quy trình phẫu thuật có trong sách trên bệnh nhân thực tế. Các video đều có phụ đề tiếng Việt, nhằm giúp bạn đọc tiếp cận một cách trực quan và sinh động với các thao tác trên lâm sàng.

Bạn cần mua khóa học để xem nội dung bài học

Thêm vào giỏ hàng

0 bình luận