Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này cung cấp những điểm quan trọng ngắn gọn được sử dụng trong hầu hết các loại phẫu thuật đầu và cổ kết hợp với những hình ảnh hấp dẫn và những bức ảnh được dán nhãn cũng như những bức ảnh phẫu thuật trực tiếp. Các phẫu thuật quan trọng ở đầu và cổ như phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật tuyến nước bọt, phẫu thuật xoang, phẫu thuật thanh quản và phẫu thuật cắt cổ đều được đưa vào cuốn sách này. Mỗi chương bắt đầu với mô tả giải phẫu của các cấu trúc phẫu thuật với các bức ảnh được dán nhãn, nhằm tạo điều kiện cho người đọc hiểu được vùng giải phẫu của các cấu trúc phẫu thuật, các bệnh liên quan đến các cấu trúc được đánh dấu và phẫu thuật của nó. Các loại phẫu thuật cụ thể được chỉ định cho các bệnh cụ thể được cung cấp và thảo luận một cách ngắn gọn. Các quy trình phẫu thuật cũng đã được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu bằng cách sử dụng cả các mốc giải phẫu và phẫu thuật quan trọng. Các nhãn và mũi tên hấp dẫn được chèn bên cạnh các hình. 
Cuốn sách này sẽ là một cuốn sách hướng dẫn tuyệt vời đặc biệt cho cả sinh viên đại học và sau đại học, bác sĩ phẫu thuật trẻ, bác sĩ lâm sàng, nhà giải phẫu học, nhà khoa học, cũng như giới học thuật nói chung. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý cho các phẫu thuật viên đầu cổ và các học viên thực tập chuyên ngành phẫu thuật ung thư đầu cổ. 

Đọc thêm


0 bình luận