Tải lên Nạp tiền 0

Các tác giả, một hội đồng chuyên gia quốc tế, ở đây đã tạo ra một tài liệu tham khảo dễ dàng về cách điều trị các trường hợp khẩn cấp ở trẻ em. Sổ tay Y học Cấp cứu Nhi khoa cung cấp thông tin ngắn gọn nhưng toàn diện về chẩn đoán, điều tra và quản lý một loạt các tình trạng có mặt cho cả tai nạn và khoa cấp cứu và bác sĩ nhi khoa. Đặc biệt chú ý đến các tình trạng nghiêm trọng nhất và thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như chấn thương đầu, bỏng, động vật cắn, sốc, chấn thương và ngược đãi trẻ em. Cuốn sách xem xét cả nhu cầu cá nhân của đứa trẻ như một bệnh nhân và nhu cầu của gia đình. Cả bác sĩ cấp cứu và bác sĩ nhi khoa đều sẽ thấy cuốn sổ tay này không thể thiếu.

Đọc thêm

Sách liên quan


0 bình luận