Tải lên Nạp tiền 0

Cuốn sách này là một giới thiệu chính xác về phương pháp cấy ghép có hướng dẫn. Là những người thực hành với nhiều năm kinh nghiệm, các tác giả trình bày cơ sở quan trọng cho các phát hiện khoa học và hỗ trợ ra quyết định hợp lệ cho phẫu thuật răng miệng kỹ thuật số.

Mời độc giả tìm hiểu từng bước về phẫu thuật được hướng dẫn đầy đủ. Nhiều hình ảnh đủ màu thể hiện các chi tiết giải phẫu và rủi ro trong quá trình cấy ghép. Trên hết, các trường hợp được bao gồm để trình bày các trường hợp và bí quyết hiệu quả. Ngoài ra, các tài liệu hiện tại được trình bày.

Nhìn chung, tác phẩm này hấp dẫn người mới bắt đầu cũng như các chuyên gia.

Đọc thêm


0 bình luận