Tải lên Nạp tiền 0

Một hướng dẫn độc đáo cho học viên nha khoa về ứng dụng thực tế của điều trị nha chu

Hướng dẫn các giải pháp điều trị nha chu cho nha khoa tổng quát của Tobias Boehm và Sam Chui là một cuốn sách giáo khoa súc tích về nha chu hướng đến sinh viên nha khoa, người dân và nha sĩ tổng quát mới vào nghề. Mỗi chương bao gồm các trường hợp và bài tập thực hành dựa trên bằng chứng minh họa các khái niệm chính và cho phép áp dụng các khái niệm này thông qua nghiên cứu độc lập hoặc phương pháp giảng dạy không dựa trên bài giảng. Cuốn sách được sắp xếp theo một trình tự hợp lý phản ánh cách thức mà bệnh nhân mắc bệnh nha chu biểu hiện, từ lần khám ban đầu đến các phương pháp điều trị hiện đại.

The opening chapters cover gingivitis and disease basics, data collection, epidemiology, classification systems, and diagnosis. Subsequent chapters encompass a wide array of nonsurgical and surgical approaches for treating issues such as gum pockets, furcation, gingival recession, mucogingival defects, and tooth mobility, as well as when to refer patients. The latest methods for controlling gingival inflammation are discussed, including scaling and root planing, systemic and local antimicrobial therapy, antiseptics, lasers, and photodynamic therapy.

Key Features

  • Case studies, review questions and explanations, coupled with diagrams and illustrations, enhance understanding and knowledge retention
  • Nine chapters feature key points of periodontal treatment, with detailed step-by-step instructions on how to approach clinical problems
  • Các công cụ tiên lượng và đánh giá rủi ro để dự đoán tuổi thọ của răng với thảo luận về các lựa chọn thay thế răng khác nhau

 

Đây là một nguồn tài liệu thiết yếu hướng dẫn sinh viên nha khoa, người dân và nha sĩ giai đoạn đầu sự nghiệp thông qua các khía cạnh cơ bản của điều trị nha chu. Cuốn sách cũng cung cấp một công cụ lớp học tuyệt vời cho các giảng viên trường nha khoa.

Đọc thêm


0 bình luận