Tải lên Nạp tiền 0

Sách file gốc của TS.BS. TRẦN ĐĂNG KHOA.


Qua quá trình nghiên cứu giải phẫu đại thể trên thi thể, khảo sát mô học cấu trúc mũi, kết hợp đo nhân trắc mũi với siêu âm và cũng như kinh nghiệm thực tế khi hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ mũi,TS.BS. TRẦN ĐĂNG KHOA đã biên soạn cuốn sách này đúc kết từ quá trình trên với 6 chương sau: (1) Nhân trắc mũi và một số tiêu chuẩn để có được một chiếc mũi hài hoà trên khuôn mặt cũng như được cộng đồng chấp nhận, (2) Giải phẫu kinh điển mũi theo các sách giáo khoa hiện tại, (3) Giải phẫu ứng dụng các lớp tháp mũi, (4) Giải phẫu ứng dụng phần cố định mũi, (5) Giải phẫu ứng dụng phần di đọng tháp mũi và chương (6) Giải phẫu hệ thống nâng đỡ đỉnh mũi và động học mũi. Hy vọng các kiến thức cũng như kết quả nghiên cứu một phần nào làm thoả mãn nhu cầu của bạn đọc.

Đọc thêm


0 bình luận