Tải lên Nạp tiền 0

Được chỉnh sửa bởi Ernst Eber và Fabio Midulla
19 phần của ấn bản thứ hai này của Sổ tay ERS về Y học Hô hấp Nhi khoa bao gồm toàn bộ lĩnh vực y học hô hấp trẻ em, từ giải phẫu và phát triển đến bệnh tật, phục hồi chức năng và điều trị. Các biên tập viên đã tập hợp các bác sĩ lâm sàng hàng đầu để tạo ra một công cụ tham khảo kỹ lưỡng và dễ đọc. Sổ tay được cấu trúc để đi kèm với giáo trình HERMES dành cho trẻ em, làm cho nó trở thành một nguồn tài liệu cần thiết cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này và là một hướng dẫn đào tạo giáo dục lý tưởng.

Ernst Eber là Giáo sư Nhi khoa, Chủ nhiệm Khoa Nhi và Y học vị thành niên và Trưởng Khoa Xung huyết và Dị ứng Nhi khoa tại Đại học Y khoa Graz.

Fabio Midulla là Giáo sư Nhi khoa và Trưởng khoa Cấp cứu Nhi khoa thuộc Khoa Khoa học Bà mẹ tại Khoa Y của Đại học Sapienza của Rome.

Đọc thêm


0 bình luận