Tải lên Nạp tiền 0

Khi chuẩn bị tài liệu cho cuốn sách này, tôi đã lấy lời khuyên của các sinh viên của tôi, những người đã chia sẻ quan điểm và ý kiến ​​của họ với tôi. Tôi được cho biết rằng sẽ tốt hơn nếu có những hình ảnh về các loại bệnh khác nhau với các truyền thuyết mô tả căn bệnh này. Học sinh sẽ có thể học và lưu giữ kiến ​​thức thành công hơn nếu tài liệu được kèm theo hình ảnh và bản vẽ sơ đồ. Những tiến bộ gần đây trong công nghệ đã cho phép chụp ảnh các vùng khó nhìn bằng mắt thường, chẳng hạn như tai, mũi, họng, vòm họng và thanh quản - tất cả các lĩnh vực của bệnh lý tai mũi họng. Một văn bản minh họa như vậy trong cuốn sách này là quan trọng và cần thiết cho các mục đích giảng dạy. Trong cuốn sách này, tôi đã cố gắng biên soạn các hình ảnh về các điều kiện cơ bản thường thấy trong thực tế nói chung và cung cấp cho người đọc một khảo sát trực quan với mô tả ngắn gọn về tình trạng này. Tôi đã thêm các bảng và bản vẽ sơ đồ để cung cấp thông tin thực tế. Mục đích của cuốn sách này không phải là một cuốn sách giáo khoa toàn diện, vì nhiều cuốn sách giáo khoa đã có sẵn thông tin chi tiết hơn về các điều kiện được minh họa ở đây. Cuốn sách này chủ yếu dành cho sinh viên y khoa, gia đình và bác sĩ đa khoa, và những người thực tập tai mũi họng. Nó cũng có thể dùng làm tài liệu đọc cơ bản cho những người thuộc các chuyên ngành đồng minh. Tôi hy vọng các đồng nghiệp của tôi đánh giá cuốn sách này hữu ích và nó đóng góp vào mục đích giảng dạy của họ. Mục đích của cuốn sách này không phải là một cuốn sách giáo khoa toàn diện, vì nhiều cuốn sách giáo khoa đã có sẵn thông tin chi tiết hơn về các điều kiện được minh họa ở đây. Cuốn sách này chủ yếu dành cho sinh viên y khoa, gia đình và bác sĩ đa khoa, và những người thực tập tai mũi họng. Nó cũng có thể dùng làm tài liệu đọc cơ bản cho những người thuộc các chuyên ngành đồng minh. Tôi hy vọng các đồng nghiệp của tôi đánh giá cuốn sách này hữu ích và nó đóng góp vào mục đích giảng dạy của họ. Mục đích của cuốn sách này không phải là một cuốn sách giáo khoa toàn diện, vì nhiều cuốn sách giáo khoa đã có sẵn thông tin chi tiết hơn về các điều kiện được minh họa ở đây. Cuốn sách này chủ yếu dành cho sinh viên y khoa, gia đình và bác sĩ đa khoa, và những người thực tập tai mũi họng. Nó cũng có thể dùng làm tài liệu đọc cơ bản cho những người thuộc các chuyên ngành đồng minh. Tôi hy vọng các đồng nghiệp của tôi đánh giá cuốn sách này hữu ích và nó đóng góp vào mục đích giảng dạy của họ.

Đọc thêm


0 bình luận