Tải lên Nạp tiền 0

Bạn đã quyết định phát triển khía cạnh thẩm mỹ trong hành nghề nha khoa của mình bằng cách cung cấp các phương pháp điều trị bằng chất làm đầy qua da chưa? Hay bạn muốn tìm hiểu thêm một chút về chúng trước khi bắt tay vào làm? Chuyên gia nha khoa thẩm mỹ, Tiến sĩ Arun Garg đã hợp tác với Tiến sĩ Renato Rossi để tạo ra một sổ tay hướng dẫn lâm sàng chuyên sâu về mọi thứ bạn cần biết để điều trị bằng chất làm đầy da. Phần đầu tiên bao gồm tất cả mọi thứ, từ các khuyến nghị cho các sản phẩm chất làm đầy cụ thể để lấy mẫu biểu mẫu bệnh nhân đến đánh giá giải phẫu da. Phần thứ hai bao gồm hướng dẫn từng bước được minh họa để thực hiện hơn một tá thủ tục cụ thể, được phân loại theo độ phức tạp. Mỗi quy trình cũng đi kèm với một ví dụ trường hợp thực tế, và sự kết hợp giữa các bức ảnh và hình ảnh minh họa do máy tính tạo ra sẽ cung cấp cho người đọc sự hiểu biết sâu rộng cần thiết về mọi chi tiết quan trọng để thực hiện các phương pháp điều trị này một cách an toàn và hiệu quả. Cho dù bạn đang bắt đầu với chất làm đầy da và đã sẵn sàng thực hành những kiến ​​thức cơ bản hay một chuyên gia về chất làm đầy da đã sẵn sàng khám phá các phương pháp điều trị phức tạp hơn, thì cuốn sách này là dành cho bạn! Nội dung: Tổng quan về chất làm đầy da; Gây tê; Lựa chọn chất làm đầy; Các biến chứng; Kế hoạch tham vấn và điều trị; Microneedling; Kỹ thuật tiêm; Thủ tục Đèn xanh; Thủ tục Đèn vàng; Quy trình vượt đèn đỏ Nội dung: Tổng quan về chất làm đầy da; Gây tê; Lựa chọn chất làm đầy; Các biến chứng; Kế hoạch tham vấn và điều trị; Microneedling; Kỹ thuật tiêm; Thủ tục Đèn xanh; Thủ tục Đèn vàng; Quy trình vượt đèn đỏ Nội dung: Tổng quan về chất làm đầy da; Gây tê; Lựa chọn chất làm đầy; Các biến chứng; Kế hoạch tham vấn và điều trị; Microneedling; Kỹ thuật tiêm; Thủ tục Đèn xanh; Thủ tục Đèn vàng; Quy trình vượt đèn đỏ

Đọc thêm


0 bình luận